top of page

IODA's History

IODA byla založena koncem roku 2019 předsedkyní Orthopedic Women's Link (OWL) Jennifer Green, australské ortopedické asociace (AuOA). IODA se zrodila z inspirativních snah „Vivian“ PC Chye, prezidenta Malajské ortopedické asociace (MOA), Kristy Weberové, prezidentky Americké akademie ortopedických chirurgů (AAOS), a Anthonyho „AJ“ Johnsona, předsedy poradní rady AAOS pro rozmanitost. začlenění žen a nedostatečně zastoupených menšin do ortopedické chirurgie.
Vivian PC Chye

Vivian PC Chye, prezidentka Malajské ortopedické asociace (MOA) 2018--2019, silně vedla kampaň za propagaci žen v ortopedii v Asii. Součástí její strategie bylo prezentování údajů od více než 20 asijsko-pacifických zemí o zastoupení žen v ortopedii. Tento projekt vyústil ve spojení Vivian PC Chye s Jennifer Green , předsedkyní AuOA OWL, a také vytvořil základ první publikace IODA v časopise Journal of Trauma & Orthopaedics u příležitosti zahájení strategie britské ortopedické asociace Diversity na Mezinárodní den žen, březen 2020.

jennifer-thumb_edited.jpg

Kristy Weber jako prezidentka AAOS 2019-2020 současně propagovala rozmanitost a sdílela nápady s Vivian PC Chye, jak se jejich cesty protínaly na mezinárodních setkáních, a připravovaly tak půdu pro globální spolupráci. V červnu 2019 byla Jennifer Green pozvána na schůzku vedoucích představitelů Americké ortopedické asociace (AmOA), aby představila správní radě AmOA strategii rozmanitosti AuOA. Právě na setkání AmOA se naskytla příležitost setkat se a pozorovat v akci několik klíčových obhájců rozmanitosti USA, včetně Kristy Weberové , Mary O'Connorové , Anthony „AJ“ Johnsona , Matta Schmitze a Jennifer Weissové, kteří se stali prvními příznivci konceptu IODA.

AJ Johnson

AJ Johnson jako předseda poradního výboru AAOS pro rozmanitost hovořil vášnivě na AmOA a s hloubkou nejen osobních zkušeností, ale také důkazů o výzvách a potenciálních řešeních pro zvýšení zastoupení a začlenění nedostatečně zastoupených menšin do ortopedické chirurgie . Zkušenosti z USA ukázaly, že práce skupiny prosazující globální rozmanitost by se neměla obhájit pouze pro ženy, ale pro všechny nedostatečně zastoupené skupiny v ortopedii.

Strategie rozmanitosti Britské ortopedické asociace (BOA) byla vyvíjena souběžně a těží ze spolupráce s AuOA a poznatků předávaných z sympozia rozmanitosti AmOA 2019. Giles Pattison , Simon Fleming (první stážista v IODA), Caroline Hing a Deborah Eastwood z Velké Británie se všichni zajímali o účast v mezinárodní advokační skupině.

Koncept vytvoření aliance ortopedických chirurgů spolupracujících přes národní a kontinentální hranice za účelem podpory diverzity a začlenění do ortopedické chirurgie

byl přirozený vývoj.

Li Fellander-Tsai (viceprezident EFORT a bývalý švédský prezident OA), Deborah Eastwood (viceprezident BOA), Birgitta Ekstrand (švédská prezidentka OA), Laurie Hiemstra (kanadská viceprezidentka OA), Annette Holian (viceprezidentka AuOA), Ian Incoll „(Bývalý prezident AuOA), Katre Maasalu (estonský prezident OA), Chris Morrey (druhý viceprezident AuOA) a Adriaan van Zyl (bývalý prezident jihoafrický OA) poskytli IODA velkou hloubku vedení a další gravitace. Ian Incoll a Adriaan van Zyl se během prezidentských období důrazně zasazovali o genderovou a kulturní rozmanitost v ortopedii a na toto téma také společně publikovali.