top of page
Mezinárodní aliance ortopedických chirurgů
- prosazování začleňování žen a
nedostatečně zastoupené menšiny v ortopedii
bottom of page